Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Non hai eventos

Os veciños e veciñas que desexen solicitar unha licenza para a reserva de espazo para a entrada e saída de vehículos solicitada por aqueles propietarios e/ou posuidores lexítimos dos inmobles aos que se lles deba permitir facilitar por regra xeral o acceso dun vehículo ao garaxe dunha vivenda, edificio, local, etc., deberán realizar unha solicitude de vao.

INSTANCIA

DESCARGAR PDF Instancia de solicitude de vao

TRAMITACIÓN E REXISTRO

Previo á presentación da instancia, a persoa que desexe realizar a solicitude deberá realizar o pago da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local.

Unha vez cumprimentada a instancia, aportada a documentación requerida na mesma e abonada a taxa (debe adxuntarse á documentación o xustificante do pago), toda esta documentación deberá ser rexistrada no concello por algunha destas dúas canles:

  • Rexistro Xeral de entrada: nas oficinas municipais

  Avenida de Galicia nº 45, baixo

  Horario de atención de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

  • Sede electrónica municipal: require identificación dixital (DNIe/Certificado dixital – Cl@ve PIN – Cl@ve permanente)

  IR Á LIGAZÓN Acceder á Sede electrónica do Concello de Mugardos

Lémbrase que non fai falta ter unha autentificación permanente no ordenador ou no terminal telefónico para a realización de tramitacións online. As persoas interesadas poderán solicitar de xeito sinxelo e seguro unha Cl@ve PIN temporal (de 24 horas) para a realización de calquera tramitación a través da sede electrónica. Na seguinte ligazón pode accederse á páxina web oficial para a solicitude da Cl@ve PIN temporal (se é a primeira vez que se solicita deberá realizarse o rexistro como usuario previamente):

 IR Á LIGAZÓN Obtención de Cl@ve PIN temporal de 24 horas

  IR Á LIGAZÓN Rexistro en Cl@ve

NORMATIVA REGULADORA MUNICIPAL

Existen unha ordenanza municipal vixente que regula o pago que debe realizarse como paso previo para a tramitación da solicitude de vao:

DESCARGAR PDF Ordenanza fiscal nº 18, reguladora das taxas pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local

Back to top