Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A corporación municipal do Concello de Mugardos está composta polos seguintes concelleiros e concelleiras:

GRUPO MUNICIPAL POPULAR (PP)

Juan Domingo de Deus Fonticoba – Alcalde
juandomingo.dedeus@mugardos.gal

Ana Varela Bastida
ana.varela@mugardos.gal

José Miguel Mahía Prados
miguel.mahia@mugardos.gal

Begoña Roldós Iglesias
begona.roldos@mugardos.gal

Jorge Manuel Kuntz Peiteado
jorge.kuntz@mugardos.gal

GRUPO MUNICIPAL ESQUERDA UNIDA –  OS VERDES  – SON (EU-SON EN COMÚN)

María del Pilar Díaz Otero
pilar.diaz@mugardos.gal

Iván Martínez González
ivan.martinez@mugardos.gal

María Dolores González Lorenzo
dolores.gonzalez@mugardos.gal

Irene Toimil Fernández
irene.toimil@mugardos.gal

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (PSdeG – PSOE)

José Angel Martínez Bardanca
jose.martinez@mugardos.gal

Marta Ruíz del Ganso
marta.ruiz@mugardos.gal

Ignacio Fernández Fernández
ignacio.fernandez@mugardos.gal

GRUPO MUNICIPAL DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)

Argemino Varela Filgueiras
argemino.varela@mugardos.gal

Back to top