Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SITIOS WEB

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), Lei 34/2002 do 12 de Outubro, facilítaselle a seguinte información xeral sobre este sitio web:

Dominios​

  • www.mugardos.gal

Esta páxina web pertence a:

Titular: Concello de Mugardos
Domicilio social: Avenida de Galiza, 45, 15620 Mugardos, A Coruña

e os dominios están rexistrados cos seguintes datos:

Titular: Concello de Mugardos
Domicilio social: Avenida de Galiza, 45, 15620 Mugardos, A Coruña

TERMOS E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

Este é o sitio web oficial que o Concello de Mugardos pon a disposición dos/as cidadáns/as de Mugardos e de todos os/as usuarios/as da rede Internet. O seu obxectivo é fornecer servizo e información aos devanditos usuarios/as e proxectar e dar a coñecer así a cidade de Mugardos e a súa actividade.

Todos os dereitos están reservados. Non está permitida a modificación da Web nin dos seus contidos. Todos eles son propiedade de Concello de Mugardos, se non se indica o contrario. Poden ser reproducidos libremente e para fins non lucrativos por calquera persoa pertencente a unha institución de carácter educativo ou investigador, a condición de que se cite a fonte da información. Outras institucións, organismos, empresas, etc deben solicitar o permiso escrito dos propietarios do copyright.

A información administrativa facilitada a través deste Web non substitúe a publicidade dos documentos que deban publicarse en Diarios e Boletíns Oficiais, cuxa edición é instrumento que dá fe do seu contido.

O Concello de Mugardos non son responsable do contido, exactitude e actualización da información que provén doutras persoas físicas ou xurídicas e que conste no sitio web ou á que se remita a partir de ligazóns ou outros sistemas. Así mesmo, o establecemento de ligazóns ao sitio web de MUGARDOS deberá respectar os dereitos de propiedade intelectual.

O Concello de Mugardos non se fai responsable do uso por terceiros da información contida, aínda que estes terán que aterse ás advertencias que consten para determinados documentos e aplicativos.

Todos os datos fornecidos polos/as usuarios/as non se destinarán a outras finalidades que as expresadas en cada caso, nin tampouco se facilitarán a terceiros, de acordo cos principios de protección de datos de carácter persoal que establece a Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, do 13 de decembro).

O Concello de Mugardos utiiliza todos os medios dispoñibles para que os contidos do sitio web estean libres de virus informáticos. Con todo, non acepta ningunha responsabilidade polos posibles danos causados polos mesmos, cuxa ausencia non queda garantida.

O  resérvase o dereito para modificar e ampliar contidos, informacións, aplicativos, etc. deste sitio web en calquera momento e sen previo aviso.

O interese do Concello de Mugardos é o de que este sitio web funcione coa máxima eficacia e cumpra a finalidade para a que foi creado. Por iso manteno, poñendo todos os medios razoables para conseguilo, pero non se responsabiliza de posibles disfuncións e/ou anomalías no seu funcionamento causadas por unha circunstancia accidental, forza maior ou traballos de mantemento, que imposibiliten o correcto acceso ao sitio web.

O Concello de Mugardos poderá modificar os termos e condicións que aparecen nesta páxina Web e, por tanto, aconsella a súa consulta cunha periodicidade razoable por se se producen cambios nos mesmos.

O uso deste sitio web implica o coñecemento e a aceptación dos termos e condicións contidos no mesmo. Ademais a utilización de determinados servizos a disposición dos usuarios deste sitio oficial pode estar sometida a condicións especiais, advertencias ou instrucións que tamén deberán ser consultadas e aceptadas sen reservas polos usuarios.

Para calquera aclaración, información, suxestión, queixa, etc. poden dirixirse a o Concello de Mugardos .

Os/as usuarios/as poden exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lles outorga a vixente Lei Orgánica de Protección de Datos (Lei 15/1999, do 13 de decembro) sobre os seus datos, solicitándoo con previa identificación, persoalmente, por teléfono, por correo, fax ou correo electrónico

Xestión de contidos: as informacións que aparecen neste sitio web son elaboradas, mantidas e actualizadas por parte do Concello de Mugardos.

Back to top