Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nome do dominio a efectos de identificación:
www.mugardos.gal

Para navegar pola web non é necesario que nos facilites os teus datos persoais.

Só recolleremos información se é necesaria para:

• Cookies e tecnoloxías similares. Destino dos datos de carácter persoal

En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, informámosche de que os datos persoais que nos facilites, serán tratados por Concello de Mugardos, responsable do tratamento, que actúa no ámbito de xestión da web baixo a denominación de “Concello de Mugardos” con dirección a efectos de notificacións en Avenida de Galiza, 45, 15620 Mugardos, A Coruña.

Como utilizamos os datos

Nesta web non se recollen datos.

Formularios

O sitio web dispoñe de 1 tipo de formulario:

De contacto: o usuario ou participante poderá atopar formularios que facilitarán a comunicación con o Concello, para expor dúbidas, comentarios, solicitar información, etc…. . Este tratamento considerarase lexítimo por ser parte dunha dilixencia pre-contractual.

Encargados do tratamento

O Concello de Mugardos necesita o apoio de terceiros para poder ofrecer adecuadamente os seus servizos, cos cales celebrou os debidos acordos de confidencialidade e verificou que cumpren coas normativas españolas sobre protección de datos persoais.

Os datos fornecidos a estes terceiros non poderán ser utilizados para outros fins non autorizados polo titular dos datos. En cumprimento dos principios de información e transparencia, faise saber que estes terceiros son:

• 1&1 IONOS España S.L.U. (con domicilio social en Avenida de la Vega, 1 Edificio Veganova 3 Planta 5 Puerta C de Alcobendas, CP 28108, Madrid). En caso que desexes máis información sobre a súa política de privacidade ingresa a https://www.ionos.es/terms-gtc/terms-privacy/

O Concello de Mugardos non asume ningún tipo de responsabilidade, nin sequera de forma indirecta ou subsidiaria, polos danos e prexuízos de toda clase que puidesen derivarse do acceso, mantemento, uso, calidade, licitud, fiabilidade e utilidade dos contidos, informacións, comunicacións, opinións, manifestacións, produtos e servizos existentes e ofrecidos nos sitios web non xestionados por esta administración e que resulten accesibles a través do Portal do mugardos. Con todo, esta administración encádrase dentro do apartado a) do artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), xa que esta administración respecto de ligazóns facilitadas no Web, non teñen coñecemento efectivo de que a actividade ou a información á que remite ou recomenda é ilícita ou lesiona bens ou dereitos dun terceiro susceptibles de indemnización.

Uso de cookies

Este Sitio web utiliza cookies cando un Usuario navega polas súas páxinas. As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do Usuario no Sitio web e permitirlle unha navegación máis fluída e personalizada. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para impedir a entrada destas, bloquealas ou, no seu caso, eliminalas. Para utilizar o Sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo Sitio web.

Back to top