Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Os pais e nais de alumnos e alumnas participan na vida cotiá e na escolarización dos rapaces coa súa presenza e representación nas Asociacións de Nais e Pais (ANPAS), coas que o Concello de Mugardos colabora para a realización de proxectos de interese para a comunidade educativa.

A continuación preséntase unha guía de contacto coas ANPAS dos centros de ensino de Mugardos:

ANPA CEIP UNIÓN MUGARDESA – ANPA CATRO CAMIÑOS

anpacuatrocaminos@gmail.com

IR Á LIGAZÓN Páxina oficial da ANPA Catro Camiños 

Membros: Presidenta – Carolina Expósito López // Secretaría – Dorcas Rodríguez Ruíz // Tesourería – Lucía Rabina Fernández // Vogal – Estefanía Zaragoza Salido

ANPA CEIP SANTIAGO APÓSTOLO – ANPA O PAZO

anpaopazo.franza@gmail.com

Membros: Presidenta – Dª Cristina Bouza González // Vicepresidenta – Rosa Martínez Garabana // Secretaría – María del Carmen Pérez Díaz // Tesourería – Patricia Filgueira Pena // Vogal – Sergio Freire Astray // Vogal – Fátima García Vigo // Vogal – Obdulia Souto Noya // Vogal – Raquel López López // Vogal – Laura Cernadas Brage // Vogal – Zaida Prados Gómez

ANPA IES MUGARDOS – ANPA O CASTRO

anpaiesmugardos@gmail.com

IR Á LIGAZÓN Páxina oficial da ANPA O Castro

Membros: Presidente – Roberto Martínez Vázquez  // Vicepresidente – Pablo López León // Secretaría – Silvia Fernández Martínez // Tesourería – María Fariña Vázquez // Vogal – Patricia Rivera Romero

ANPA CPR LOYOLA – ANPA LOYOLA

IR Á LIGAZÓN Formulario de contacto

IR Á LIGAZÓN Páxina oficial da ANPA Loyola

Membros: Presidenta – Eva María Feal García // Vicepresidente – Marcos Romero Sánchez // Secretaría – Rita Rey Peinado // Tesourería – Beatriz Prieto Mauriz // Vogais – Mª Elisa Morgade Carnero e Silvia Vázquez Montero

Back to top