Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INFORMACIÓN DA OFICINA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

Avenida de Galicia nº 15, baixo

677 477 558

Horario de atención ao público:

XULLO:
 • MÉRCORES 6 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
 • MÉRCORES 13 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
 • MÉRCORES 20 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
 • MARTES 26 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
 • MÉRCORES 27 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
AGOSTO:
 • MÉRCORES 3 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)
 • MÉRCORES 31 (8:30 AM A 14:30 E DE 15:30 A 20:00)

agvirosta@coag.es

Persoa de contacto: Alejandro García Virosta

A oficina de rehabilitación integral é unha oficina municipal desde onde se da difusión da información en materia de subvencións ou políticas relativas aos plans de vivenda estatais e autonómicos ou outras actuacións de carácter local, e os veciños e veciñas teñen á súa disposición o  asesoramento gratuito íntegral en todo o proceso. Desde esta oficina tamén se prestan os servizos de:

 • Asesoramento e redacción das ordenanzas e instrumentos que se propoñan desde os responsables locais en materia de rehabilitación e políticas de vivenda.
 • Asesoramento e redacción nas convocatorias periódicas ás subvencións destinadas á zona ARRU de Mugardos e O Seixo.
 • Asesoramento personalizado e visita aos inmobles situados na área delimitada ARI de Mugardos e O Seixo a cada un dos propietarios, residentes ou inquilinos que o soliciten co fin de actuar as actuacións ao recollido nas ordenanzas.
 • Redacción de memorias valoradas atendendo aos criterios recollidos na ordenanza de rehabilitación e nas distintas ordenes ou plans de vivenda, para todas as persoas que o soliciten e que se axusten aos criterios. (Entregaranse as copias necesarias para a presentación da devandita documentación nos rexistros municipais).
 • Asesoramento na redacción dos trámites administrativos e documentación necesaria para a presentación das propostas dentro das convocatorias municipais, a cada unha dos solicitantes que o demanden.
 • Redacción de informes xustificativos da idoneidade das propostas presentadas a cada convocatoria municipal.
 • Redacción de informes xustificativos atendendo á ordenanza municipal e os distintos plans de vivenda, para propoñer a cualificación provisional das distintas actuacións ao pleno municipal.
 • Seguimento administrativo dos devanditos expedientes na súa tramitación autonómica.
 • Asesoramento e seguimento das obras propostas durante o seu período de execución.
 • Certificados das obras terminadas e xustificación técnica, administrativa e económica de que se cumpren os criterios recollidos na cualificación provisional.
 • Proposta motivada de cualificación definitiva da as actuacións propostas.
 • Xustificación administrativa e asesoramento aos responsables municipais para optar ou renovar novos plans de vivenda ou cada unha das anualidades xa comprometidas, consistente na actualización dos estudos técnicos e socioeconómicos da zona do ARRU de Mugardos e O Seixo ou outros que se queiran propoñer para ampliar as actuacións.
 • Xustificación técnica, administrativa e económica das distintas anualidades do plan de vivenda vixente comprometido así como os futuros plans en relación ao que veñan solicitando a administración autonómica e estatal.
 • Redacción dos proxectos básicos e de execución, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde dos proxectos que se propoñan en viarios, prazas ou espazos públicos e que entren das distintas convocatorias e anualidades promovidas polo ARRU.

Toda a tramitación pode realizarse vía telemática se as persoas implicadas dispoñen de identificación dixital. Na seguinte ligazón pode accederse á ligazón onde dispoñer da información necesaria para a obtención de certificado dixital ou DNI electrónico (a oficina do ARI dispón de lector de DNI electrónico).

 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Solicitude de certificado electrónico

IR Á LIGAZÓN Acceder á Sede electrónica do Concello de Mugardos

Back to top