Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Este departamento municipal aglutina todas as competencias municipais relacionadas coa xestión económico-financieira, o persoal e as canles de comunicación coa veciñanza para a súa participación de xeito activo na vida municipal.

Desde este departamento defínese a política fiscal municipal, encargándose da xestión orzamentaria e a recadación dos tributos para, de xeito transversal co resto das concellerías, traballar na prestación dos servizos públicos do xeito máis eficiente e eficaz.

Os veciños e veciñas interesados en poñerse en contacto co departamento poden facelo por diversas canles:

Concelleiro de Facenda, Persoal e Participación: José Miguel Mahía Prados

Avenida de Galicia 45, 1º andar

981 470 290 (extensión: #2048)

miguel.mahia@mugardos.gal

Back to top