Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONVOCATORIA E BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS

Contratación laboral temporal do persoal da brigada de prevención e defensa contraincendios forestais do Concello de Mugardos 2022, composta por 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

(Ao abeiro do Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local Concello de Mugardos para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020).

Back to top