Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resultado da baremación do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino na categoría de administrativo para o deselvomento de programa temporal

O prazo para alegacións será de 2 días hábiles (ata o 24/06/2021, incluído). A presentación de reclamacións realizarase a través da sede electrónica do Concello. Tamén se admitirá a presentación, en caso de imposibilidade xustificada de presentación a través dos medios electrónicos, na forma prevista no artigo 6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Back to top