Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convocatoria e bases para a selección de personal de axuda no fogar e técnicos de información turística

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a selección de 2 técnicos/as de información turística para a oficina de turismo do Concello de Mugardos e elaboración dunha bolsa de traballo:

Convocatoria e bases do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo, para a posible contratación laboral temporal, na categoría auxiliar de axuda no fogar, mediante o sistema de concurso:

Back to top