Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RESULTADO DA BAREMACIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Resultado da baremación do proceso selectivo para a cobertura de 1 praza de auxiliar administrativo, subgrupo C2, pola quenda de promoción interna, da escala de administración xeral, subescala auxiliar, incluída na oferta de emprego público do ano 2020:

Establécese un prazo de reclamacións de 2 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación da baremación de méritos na sede electrónica deste Concello [https://mugardos.sedelectronica.gal], no taboleiro de anuncios do Concello de Mugardos e na páxina web municipal.

Back to top