Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

RESOLUCIÓN DAS ALEGACIÓNS DO RESULTADO PROVISIONAL DO PRIMEIRO EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL FUNCIONARIO INTERINO

Resolución das alegación presentadas tra-la publicación do resultado provisional do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para a creación dunha bolsa de emprego para o nomeamento de persoal funcionario interino do grupo E, escala administración xeral, subescala subalterna, notificador/a, polo procedemento de concurso-oposición:

Back to top