Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ENQUISA PARA A MELLORA DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR

ENQUISA PARA A MELLORA DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR.

Tamén estará disponible en formato papel tanto nas dependencias do Concello como na Secretaría de cada centro educativo, a entregar antes do 7 de xuño no buzón da porta do Concello ou no centro educativo do comedor (Santiago Apóstolo ou Unión Mugardesa).

O prazo de solicitude de praza no comedor escolar para o curso 2023/2024 é do 1 ao 10 de xullo de 2023.

Co novo regulamento, as prazas adxudicaranse por esta orde:

1.- Reserva de praza de comensais fixos: co obxecto de darlles continuidade ás prazas adxudicadas no curso anterior, poderán reservar a praza sempre e cando se solicite a mesma frecuencia que tiñan concedida.

2.- Nova solicitude: unha vez adxudicadas as prazas correspondentes ás reservas de praza, as prazas vacantes adxudicaránselles aos solicitantes de novo ingreso segundo a puntuación obtida por aplicación do baremo que figura a continuación:

Back to top