Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONVOCATORIA DO ESPAZO INFANTIL DE XOGO VERÁN 2023

Espazo infantil de xogo de verán 2023

Prazo de solicitude: do 1 de xuño de 2023 ao 5 de xuño de 2023, ambolos dous inclusive.

As persoas interesadas deberán presentar os impresos de solicitude debidamente cubertos e asinados, xunto coa documentación necesaria que se indica en ditos impresos, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas de luns a venres, ou ven por sede electrónica.

Back to top