Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Corrección de erros na lista definitiva de admitidos/as na selección de 1 técnico/a de xestión funcionario/a

Corrección de erros na resolución da alcaldía núm. 976/2021, do 23.09.2021 de aprobación da lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, designación de tribunal, fixación da data e hora de realización da fase de concurso para a selección de 1 técnico/a de xestión funcionario/a interino/a por acumulación de tarefas.

Back to top