Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aviso sobre as prestacións da Seguridade Social

O pasado 1 de outubro entrou en vigor o Protocolo de variacións de contas bancarias no abono de prestacións de procedemento centralizado comunicadas polas entidades financieiras á Seguridade Social.

Trátase dun novo procedemento de variación de contas bancarias, a instancia das entidades financieiras e en nome do cidadán, para o abono de pensión, protección familiar e ingreso mínimo vital.

É de gran relevancia que sexan coñecedores das múltiples vantaxes que supón o cambio inmediato de conta na Seguridade Social, que aforra aos perceptores de pensións e das prestacións anteriormente citadas trámites e desprazamentos, ademais de evitar que se produza unha posible interrupción de rentas.

Acompañamos documento informativo remitido pola Secretaría de Estado da Seguiridade Social:

Back to top