Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SUBVENCIÓNS “XEMPRE EMPRENDEMENTO”

Hoxe publicáronse no DOG as subvencións “Xempre Emprendemento” para apoiar iniciativas de emprendemento.

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexirá a convocatoria pública de subvencións “Xempre Emprendemento” para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais, que se atopen de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2020 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para a anualidade de 2022 (código de procedimiento TR880A).

A finalidade é facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica, a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade, a través do apoio á financiación da inversión realizada e pagada entre o 1 de xaneiro de 2022 ata á data da presentación da solicitude.

Serán subvencionables as inversións que correspondan de forma indudable ao proxecto empresarial que iniciou a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022. En concreto:

  1. Equipo informático.
  2. Activos intanxibles: activos que non teñen unha materialización física ou financieira.
  3. Inversións en eficiencia enerxética.
  4. Adquisición de equipo e mobiliario.
  5. Reforma e habilitación das instalacións do local de negocio.
  6. A adquisición de activos pertencentes a un establecemento ou de equipo de segunda man (baixo certos criterios)

Para máis información consultar: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220930/AnuncioG0656-270922-0004_es.html

Back to top