Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resultado do 1º exercicio para a selección da Brigada Contraincendios Forestais de Mugardos

RESULTADO DA REALIZACIÓN DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS DO CONCELLO DE MUGARDOS 2021 (ao abeiro da Addenda ao Convenio interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Mugardos para a participación na prevención e defensa contraincendios forestais para o ano 2019, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020).

Back to top