Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resultado do 1º exercicio do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino na categoría de administrativo

Anuncio do resultado do 1º exercicio do proceso selectivo para a selección de persoal funcionario interino na categoría de administrativo para o desenvolvemento de programa temporal.

O prazo para as alegacións será de 2 días hábiles (ata o 25/06/2021, incluído). A presentación de reclamacións realizarase a través da sede electrónica do Concello (https://mugardos.sedelectronica.gal). Admitirase a presentación, en caso de imposibilidade xustificada de presentación por medios electrónicos, na forma prevista no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

Back to top