Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Resultado da valoración de méritos do proceso selectivo para a contratación de auxiliar de axuda no fogar

Resultado da valoración de méritos, tras resolución de reclamacións e revisión de puntuacións, do proceso selectivo para a elaboración dunha bolsa de traballo, para a posible contratación laboral temporal, na categoría auxiliar de axuda no fogar, mediante concurso:

Back to top