Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Segundo o artigo 2.1 do  Real Decreto 1553/2005, do 23 de decembro, polo que se regula a EXPEDICIÓN do documento nacional de identidade e os seus certificados de firma electrónica, todos os españois terán dereito a que se lles expida o Documento Nacional de Identidade, sendo obrigatoria a súa obtención polos maiores de catorce anos residentes en España e para os de igual idade que, residindo no estranxeiro, trasládense a España por tempo non inferior a seis meses.Do mesmo xeito, a RENOVACIÓN do DNI deberase realizar dentro dos últimos 180 días de vixencia. En caso de subtracción, extravío, deterioración ou mal funcionamento do chip electrónico, deberá renovalo canto antes, e obterá un novo documento coa súa validez total cando queden menos de 90 días para a súa caducidade. No caso que superase os 90 días, obterá un novo coa validez anterior.Estes dous trámites, o de expedición do DNI e o de renovación do DNI están suxeitos ao pago de taxas, que con carácter xeral serán:

  • Expedición/ renovación por caducidade, extravío, subtracción, anticipo ou deterioración: 12,00 euros, abonados en efectivo na oficina de expedición, ou utilizando o pago por vía telemática, na web www.citapreviadnie.es.
  • Renovación co DNI en vigor por cambio de datos (de filiación e/ou domicilio), así como acreditar ser beneficiario da condición de familia numerosa*: Gratuíto

Ao Concello de Mugardos, de forma periódica, trasládase unha unidade móbil da Policía Nacional para a expedición e renovación do Documento Nacional de Identidade. As próximas datas de renovación do DNI na Casa Consistorial son:

  • Recollida de datos para renovación do DNI: 1 de marzo, de 9.00 a 12.00 horas na Casa do Concello.
  • Entrega do DNI: 3 de marzo, de 9.00 a 12.00 horas na Casa do Concello.

Indispensable solicitar cita previa chamando ao 981 470 338 (extensión #2028)

Toda a información ao respecto da expedición e renovación do Documento Nacional de Identidade pode consultarse accedendo á seguinte ligazón da web oficial da Policía Nacional:

Back to top