Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DAS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO 2019

A comisión de valoración propón a resolución provisional da concesión das subvencións municipais solicitadas ó abeiro da Convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2019 (BOP núm. 38/26.02.2020) mantendose en exposición pública no taboleiro de edictos e nesta mesma páxina web durante o prazo de cinco días hábiles.

Pode consultarse a proposta de resolución na seguinte ligazón:

DESCARGAR PDF Resolución provisional subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2019

Back to top