Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O CONCELLO DE MUGARDOS E REGANOSA ASINAN UN ACORDO QUE RESOLVE O PROBLEMA DOS COBROS INDEBIDOS DO IAE Á EMPRESA E RELANZA A INVERSIÓN LOCAL

A compañía renuncia a ingresar do Concello máis de cinco millóns de euros, e doa outro para a rehabilitación do Zárate como biblioteca

Despois de máis dunha década estudando o caso, o Tribunal Económico Administrativo Central (resolución do 28 de marzo de 2019) e a Axencia Estatal de Administración Tributaria (resolución do 28 de outubro de 2021) determinaron que o Concello de Mugardos, seguindo indicacións da AEAT, cobrou a Reganosa polo imposto de actividades económicas (IAE) de 2010 a 2019 un total de 4.617.403,57 euros, dos cales en realidade unicamente debía ingresar 303.717,24 euros. Á empresa, por esas instrucións da AEAT, estivéronselle xerando os recibos nun epígrafe diferente ao que lle correspondía. Devanditas cobranzas extra indebidos (4.313.686,33 euros), sumados aos intereses de demora (1.561.200,40 euros), ascenden a 5.874.886,73 euros.

A compañía realizará unha quita desta débeda do 86,6 % con forma de doazón (5.088.798,38 euros). A cobranza da suma restante tampouco o executará; dita cantidade (786.088,35 euros) irá sendo compensada con cargo a futuros recibos do IAE.
Adicionalmente, Reganosa doará ao Concello un millón de euros para investimento municipal na rehabilitación do Cinema Zárate destinado a albergar a biblioteca municipal pública de Mugardos.

Este acordo pon fin ás diferenzas que o Concello e Reganosa mantiñan respecto diso e dá carpetazo definitivo ao conflito contencioso-administrativo entre as partes, que xa permanecía en suspenso.

O acordo foi selado na casa do concello polo alcalde, Juan Domingo de Deus, e a responsable da terminal de GNL de Mugardos, Nuria Rivas. O documento fora aprobado previamente por maioría absoluta no pleno municipal.

Este pacto, ademais, conta co aval favorable da Tesourería e Intervención da Deputación da Coruña, da Secretaría do Concello de Mugardos e da Intervención e Tesourería do mesmo Concello.

Back to top