Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NORMAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA AS CACHARELAS DE SAN XOAN

Normas de obligado cumprimento para as cacharelas de San Xoán e San Pedro.

Recoméndase non superar os 2 metros de altura e de perímetro nas cacharelas, separalas dos edificios e das árbores como mínimo 12 metros, e non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos. Queda prohibida a quema de neumáticos, plásticos, aceites e calquera substancia tóxica, e facer luminarias na praia ou sobre calquer terreo público. En caso de emerxencia, chamen ao teléfono 112.

Back to top