Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Neste apartado, as persoas interesadas poderán acceder á información sobre os distintos obradoiros de formación impartidos no Concello de Mugardos.

Os requisitos para participar en calquera dos obradoiros son:

  • Estar en situación de desemprego
  • Solicitar a participación nas oficinas do Servizo Público de Emprego de Galicia
  • Entidade promotora: Concello de Mugardos xunto co Concello de Ares, Concello de Cabanas, Concello de Fene e Concello de Neda
  • Data de inicio: 28/10/2019
  • Data de remate: 27/07/2020
  • Horario: de 7.30 horas a 15.30 horas de luns a venres
  • Orzamento total do Obradoiro: 372.360,43 euros
  • Nº de alumnado – traballador: 20 ( 10 por especialidade)
  • Especialidades que se imparten:
    • ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO (SSCS0108)
    • TRABALLOS DE CARPINTARÍA E MOBLE (MAMD0209)
  • Persoal directivo, docente e administrativo: 1 Director, 4 docentes, 1 Administrativa
  • Sede do obradoiro:
    • No Centro de Formación Francisco Vizoso (Mugardos) impártese a especialidade de Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio
    • No Centro de Formación do Concello de Fene (Magalofes) impartese a especialidade de Traballos de Carpintería e Moble
  • Entidade promotora: Concello de Fene xunto co Concello de Ares, Concello de Cabanas, Concello de Mugardos e Concello de Neda
  • Duración do Obradoiro : 6 meses
  • Nº de alumnado – traballador: 16
  • Especialidade que se imparte:
    • FABRICACIÓN E MONTAXE DE INSTALACIÓNS DE TUBERÍA INDUSTRIAL (FMEC0108)
  • Sede do obradoiro:
    • Centro de Formación do Concello de Fene en Magalofes
Back to top