Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INFORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL

Avenida de Galicia, 45, 2º andar

981 470 338 (extensión #2030)

Horario de atención de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas

Persoa de contacto:Rosa Rey

A bolsa de emprego municipal está ideada para prestar un servizo de intermediación laboral a todas as persoas empadroadas no municipio que sexan poboación activa, e proporcionar información sobre as ofertas de emprego, formación e outros asuntos en materia de recursos humanos e promoción conómica que se reciben no departamento de Formación e Emprego; para iso, todos os departamentos do Concello de Mugardos canalizarán por esa vía as ofertas de emprego que xeneren ou das que teñan coñecemento. Ao finalizar o ano 2019 había preto de 570 persoas inscritas na bolsa de emprego municipal.

INSTANCIA

DESCARGAR PDF Instancia xeral

FUNCIÓNS

A bolsa de emprego xestionada polo Concello de Mugardos ten como obxectivos:

1. Intermediar laboralmente de xeito que a bolsa constitúa unha ferramenta de conexión entre a demanda de emprego existente e as ofertas de emprego.

2. Establecer e afianzar contactos co sector empresarial da zona como estratexia facilitadora do acceso ao mercado de traballo.

3. Promover a inserción laboral dos traballadores e a súa formación continua a través de diferentes programas que lles facilite ou mellore as súas posibilidades de acceso a un posto de traballo por conta allea ou propia.

4. Favorecer redes de contacto con entidades e institucións relacionadas co emprego e a formación. Deste xeito, esta bolsa de emprego constituiría un servizo adicional ao que presta o Servizo Público de Emprego de Galicia da Xunta de Galicia a través das Oficinas de Emprego.

NORMATIVA MUNICIPAL REGULADORA

A ordenanza reguladora da Bolsa de Emprego do Concello de Mugardos  publicouse no BOP do 8 de novembro de 2013, e pode consultarse na seguinte ligazón:

DESCARGAR PDF Ordenanza municipal reguladora do servizo de intermediación laboral denominado “Bolsa de emprego do Concello de Mugardos”

Back to top