Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CURSO MEDIADORES/AS SOCIAIS EN PREVENCIÓN

Prazo de inscrición ate o 28 de Abril de 2022

A agrupación de concellos de Fene, Mugardos e Neda desenvolve  o proxecto  de prevención de condutas aditivas, no que se enmarcan o curso de  MEDIADORES/AS SOCIAIS EN PREVENCIÓN, subvencionado pola Consellería  de Sanidade. 

Os destinatarios son un conxunto amplo e diverso que poden exercer unha función mediadora na prevención de condutas aditivas, cumprindo funcións de dinamización da comunidade  e elementos de conexión entre as distintas institucións. As actividades formativas diríxense aos seguintes mediadores, policía local, protección civil, representantes das entidades sociais, culturais, deportivas, ANPAS, monitorado e familias.

Os obxectivos que se marcan no programa son os  seguintes:

  • Mellorar as actitudes preventivas das persoas mediadoras.
  • Incrementar os coñecementos sobre contidos preventivos.
  • Aumentar as habilidades para a planificación de programas preventivos

 CONTIDOS:

  1. Adolescencia, drogas e adiccións. Enfoques actuais 
  2. Información xeral sobre drogas 
  3. Saúde comunitaria. Conceptos básicos na prevención das condutas adictivas
  4. O papel da persoa mediadora na prevención de condutas adictivas 

LUGAR: Sala de Plenos

HORARIO: De 18.00h a 20.00h.

DATAS: xoves de Maio: 5,12,19, 26; e de Xuño: 2, 9, 16

Número de prazas: ata un máximo de 15 por grupo ( seguindo as recomendacións sanitarias de prevención de COVID 19), que se cubriran por orde de inscrición. 

Entregar o boletín de inscrición no Centro Municipal de Servizos Sociais ou na Caixa electrónica: servizos.sociais@fene.gal   

Data de inscrición ata o día 28 de abril 

As sesións serán impartidas por persoal  técnico de ASFEDRO.
A coordinadora do programa e a pedagoga municipal e técnica en prevención Mª José Paz Rodríguez.
Para calquera información dirixirse a: CENTRO  MUNICIPAL DE SERVIZOS SOCIAIS 
Avda.do Mar, Bloque 1, Baixo – San Valentín
Teléfonos: 981.492.706 / 981 342607
Caixa electrónica: servizos.sociais@fene.gal

Back to top