Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CONVOCATORIA PARA AS SOLICITUDES DE EXENCIÓNS NAS TAXAS DE AUGA, LIXO, SUMIDOIROS E EDAR 2023

O prazo de solicitude é do 11/01/2023 ata o 10/02/2023.

Beneficiarios/as: unidades familiares que non superen o 125 % do IPREM, empadroados no domicilio para o que se solicita a exención e ser titular do recibo.

Esta exención non inclúe os cánones da Xunta. Para solicitar a exencións nos cánones da Xunta, deberán pedir cita nos servizos sociais municipais.

Back to top