Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AXUDAS ÁS FAMILIAS PARA A COMPRA DE AGASALLOS DE NADAL 2023

O prazo de solicitude está aberto do 29/09/2023 ata o 13/10/2023, ámbolos dous inclusive.

Para ser beneficiario/a destas axudas é preciso cumprir o seguintes requisitos:

  1. Estar empadroada/o no Concello de Mugardos e ter á súa custodia fillos ou fillas menores de 13 anos (non ter cumpridos 13 anos o día 6/01/2024, para os/as que se solicitará a axuda.)
  2. Que a renda per cápita familiar non supere o 80% do IPREM.
  3. Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario/a, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
Back to top