Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AVISO IMPORTANTE:Augas de Galicia informa da detección de contaminación microbiolóxica na auga.

AVISO IMPORTANTE:Augas de Galicia informa da detección de contaminación microbiolóxica na auga.Por este motivo e cumprindo coa lexislacion vixente (Real decreto 1341/2007, de 11 de outubro e a Directiva 2006/7/CE do parlamento Europeo do 16 de Febreiro de 2006) o Concello procedeu a investigar as causas que provocaron a contaminación da auga.Asi mesmo hasta que se corrixa esta situación, recoméndase ABSTERTE DO BAÑO TEMPORALMENTE, de acordo coa normativa antes citada.

XA FOI LOCALIZADO O PROBLEMAA actuación do Servicio de Augas, o de Obras e a Policia Local identificoa causa da contaminación con moita rapidez.
O bombeo do Parque Rosalía, limpado hai soamente dúas semanas, volveu aparecer cheo de toalliñas e outros elementos de hixiene íntima. Por culpa desta ACTITUDE IRRESPONSABLE, vémonos obrigados a pechar a praia. Solucionarase o máis axiña posible, pero ata nova análise recoméndase NON BAÑARSE. Rogamos encarecidamente que non se sigan tirando este tipo de cousas á rede de saneamento.

Back to top