Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero informa.

O servizo 016 de información e asesoramento xurídico en violencia de xénero, prestado pola Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero desde o ano 2007, ampliouse á atención a todas as formas de violencia contra as mulleres incluídas no Convenio de Istambul. Por iso, o servizo 016 atende a violencia de xénero (contemplada na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero), a violencia doméstica, violencia sexual, acoso, mutilación xenital feminina, matrimonio forzoso, aborto e esterilización forzosos, acoso sexual.

Ademais de ofrecer información e asesoramento xurídico en todas estas formas de violencia contra as mulleres, o servizo 016 atende chamadas que, por razóns de emerxencia e pola situación de violencia, requiran unha atención psicosocial inmediata (por exemplo, inminencia da violencia sufrida, intentos autolíticos, desafogo emocional, etc.), que serán atendidas por profesionais en Psicoloxía ou Traballo Social que, ademais, remitirán á persoa aos servizos públicos de atención, asistencia e intervención psicolóxica e social. Esta ampliación do servizo 016 inclúe, tamén, novas canles de acceso. Xunto ao teléfono, a través do número 016 (número 900 116 016 do teléfono de texto para as persoas con discapacidade auditiva e/ou do fala), e ao correo electrónico (016-online@igualdad.gob.es), engádese un WhatsApp (número 600 000 016, exclusivo para WhatsApp porque non admite chamadas de teléfono).

Back to top