Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LA XUNTA DA LUZ VERDE AL PLAN DIRECTOR DE NOVILLE, QUE PERMITIRÁ PONER EN VALOR LOS RESTOS DE LA VILLA ROMANA

A Concellería de Cultura informa do acordo adoptado pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia para a elaboración dun plan director para a vila romana de Noville.

O plan director, que será elaborado pola empresa Trivium e do que a Xunta de Galicia asumirá o custe do mesmo, ten como obxectivo dotar de planificación estratéxica a xestión ordinaria do núcleo arqueolóxico de Noville, cunha folla de ruta que propoña uns plans estratéxicos e accións concretas, con orzamentos, prioridades e marcos temporais a curto, medio e longo prazo, para guiar aos responsables da xestión do espazo e establecer as políticas futuras que manteñan un equilibrio entre a conservación e o uso do espazo.

O papel clave desempeñado ao longo da historia xunto coa súa excepcional situación xeográfica, fan do núcleo de Noville un recurso de primeira orde que pode axudar a crear dinámicas socio-turísticas complementarias, e xerar oportunidades culturais e económicas para todo o concello.

O primeiro paso, xa autorizado pola Dirección Xeral de Patrimonio, consistirá no desbroce das parcelas nas que se atopan os restos para o que xa se conta coas autorizacións de todos os propietarios.

Desde a concellería informan tamén que xa se está a traballar nun plan para 2021 no que se logre localizar e negociar a adquisición das parcelas nas que se atopa o xacemento e anexas, o que permitiría seguir coas catas co obxectivo de atopar novos restos.

A concelleira Begoña Roldós afirmou que o goberno municipal ten como eixe estratégico do seu goberno o posicionamento de Mugardos como un destino turístico patrimonial “trátase dun turismo non masificado, pero que encaixa cos nosos obxectivos e cos recursos únicos cos que conta Mugardos. Non ten sentido traballar no desenvolvemento de propostas de conservación do patrimonio e non unilo á súa posta en valor e ao turismo”.

A vila marina romana competa de Noville (Mugardos), habitada entre los séculos III e IV d. C. é un dos xacementos romanos de maior relevancia da provincia da Coruña. A súa excavación, dirixida por Fermín Pérez Losada entre os anos 1988 e 1989, supuxo un fito no coñecemento deste tipo de establecementos na Gallaecia romana. De feito os distintos métodos de intervención arqueolóxica empregados no seu estudo permitiron coñecer de forma case integra a planta dun edificio que pertenceu á “pars urbana” da vila.

Back to top